Bước 1: Tạo yêu cầu hỗ trợ/ khiếu nại

- Cách 1: Tạo yêu cầu trên form đăng ký bên trang chủ XD Farm: Trang chủ
- Cách 2: Gọi trực tiếp tới Hotline: 0915 263 116 

Bước 2: CSKH tiếp nhận thông tin và xử lý

- Khi tiếp nhận thông tin, nhân viên CSKH có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin liên quan tùy theo bản chất khiếu nại của bạn. Xin lưu ý rằng CSKH sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp số OTP và mật khẩu tài khoản đăng nhập.
- Kể từ lúc bạn gửi yêu cầu hỗ trợ/ khiếu nại, CSKH sẽ xử lý trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên trong một số trường hợp khi vấn đề khiếu nại cần thêm thời gian để xử lý, nhân viên CSKH sẽ thông báo với bạn về thời gian dự kiến hoàn thành.

Bước 3: CSKH phản hồi kết quả

Bộ phận CSKH sẽ chủ động liên hệ bạn theo 1 trong 2 hình thức sau:
1. Gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại bạn sử dụng để liên hệ CSKH
2. Gọi điện thoại trực tiếp đến bạn.